Wyniki

Kurs instruktorów Piłki Siatkowej

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu prowadzi nabór na kursy instruktorów sportu – części specjalistyczne, dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców innych dyscyplin w:
– piłce siatkowej – rozpoczęcie w I kwartał 2007 r. – koszt 850,00
Prowadzimy także nabór na kursy trenerów klasy II we wszystkich dyscyplinach olimpijskich.
Zgłoszenia na kursy należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu 90-111 Łódź. ul. Moniuszki 4 A w terminie do 30 listopada 2006 roku.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.rstiis.com
Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11.00
13.00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 w godz. 11,00 – 13,00 oraz 603 39-20-29.