Wyniki

Kurs instruktorów cz. specjalistyczna Piłki Siatkowej

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu prowadzi ciągły nabór na kurs instruktorów piłki siatkowej (część specjalistyczna) dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców posiadających już specjalizację a pragnących uzyskać ją w innej dyscyplinie.
l. Rozpoczęcie kursu – marzec/kwiecień, 2007r.
2. Czas trwania kursu – 4 soboty i 4 niedziele + egzamin
3. Koszt kursu – 950,00 złotych (płatne w trzech ratach) .
4. Zgłoszenia na kursy należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu
90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A
5. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.rstiis.com
6. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11.00 – 13,00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na stronie internetowej www.rstiis.com

Informujemy, iż w trybie ciągłym prowadzimy kursy instruktorów sportu – część ogólna, uprawniające do udziału w specjalizacji – czas trwania kursu 70 godzin (4 soboty i 3 niedziele lub w ciągu tygodnia) – koszt 650,00 złotych (płatne w dwóch ratach ).