Wyniki

I Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla lekarzy i fizjoterapeutów

Polski Związek Piłki Siatkowej wraz z Fundacją Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji, z inicjatywy Komisji Medycznej PZPS pod patronatem honorowym Prezesa PZPS Mirosława Przedpełskiego organizuje w dniach 1-2. kwietnia w COS OPO Spała I Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla lekarzy i fizjoterapeutów Polskiej Ligi Siatkówki S.A. oraz Ligi Siatkówki Kobiet (obecność obowiązkowa!) – „Rola i zadania służby zdrowia w procesie szkoleniowym zawodników kadr narodowych i klubowych w piłce siatkowej”.

Udział w konferencji mogą wziąć również wszyscy zainteresowani lekarze i fizjoterapeuci. Koszt udziału w Konferencji – 150 PLN.
Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (22) 440 83 44 do 20 marca br.

Udział w Konferencji daje punkty edukacyjne dla lekarzy.

Waldemar Wspaniały
Wice Prezes
Polskiego Związku Piłki Siatkowej

Program konferencji

„Rola i zadania służby zdrowia w procesie szkoleniowym zawodników kadr narodowych i klubowych w piłce siatkowej”.

1.kwietnia 2007 (niedziela)
godz. 14.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
godz. 15.00 Obiad
godz. 16.00 Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji
godz. 16.15-17.00 Wykład inauguracyjny – „Aspekty psychologiczne współdziałania trenerów, służby medycznej i zawodników w procesie szkoleniowym oraz w czasie zawodów” – prof. dr hab. med. Józef Kocur
godz. 17.15 – 17.30 Przerwa na kawę
godz. 17.30 -19.30 Konferencja okrągłego stołu „Współpraca lekarzy, fizjoterapeutów kadr narodowych i klubowych w piłce siatkowej”.
Referat wprowadzający:
prof. dr hab. med. Romuald Lewicki – Przewodniczący Komisji Medycznej PZPS
Moderatorzy:
prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
prof. dr hab. Med. Romuald Lewicki
dr med. Hubert Krysztofiak (COMS)
godz. 20.30 kolacja i spotkanie towarzyskie

2. kwietnia 2007(poniedziałek)
godz. 7.30 – 9.00 Śniadanie
godz. 9.30 – 10.30 Problemy dopingu w sporcie – dr Jarosław Krzywański, dr Urszula Zdanowicz
godz. 10.30 – 11.15 Epidemiologia i specyfika urazów narządu ruchu w piłce siatkowej – dr Grzegorz Adamczyk
godz. 11.15 – 11.30 Przerwa na kawę
godz. 11.30 – 12.15 Wczesne działania lecznicze i rehabilitacyjne po urazach mięśni – dr Jacek Jaroszewski, prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński
godz. 12.15 – 13.00 Urazy obręczy barkowej u zawodników piłki siatkowej – Prof. dr hab. med. Leszek Romanowski
godz. 13.00-13.15 Przerwa na kawę
godz. 13.15 – 14.15 Leczenie usprawniające po urazach narządu ruchu – mgr Andrzej Czamara
godz. 14.14 – 14.45 Dyskusja i podsumowanie konferencji
godz. 15.00 Obiad

Uczestnicy: Lekarze I fizjoterapeuci kadr narodowych i klubów piłki siatkowej PLS i LSK

Udział w Konferencji daje punkty edukacyjne dla lekarzy.