Wyniki

Kurs instruktorów piłki siatkowej – część specjalistyczna

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu informuje, iż prowadzi nabór na kurs instruktorów piłki siatkowej (część specjalistyczna) dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego o kierunku wychowanie fizyczne, absolwentów części ogólnej kursu instruktorów sportu oraz szkoleniowców posiadających już specjalizację a pragnących uzyskać ją w innej dyscyplinie.
1. Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec – kwiecień 2008 r. (4 soboty i 4 niedziele + egzamin )
2. Koszt kursu – 950,00 złotych (płatne w trzech ratach).
3. Zgłoszenia na kursy należy kierować na adres Regionalnego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Sportu 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4 A.
4. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia.
5. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11,00 – 13,00 lub telefonicznie pod numerem 042-632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na stronie internetowej.