Wyniki

Zgłoszenia do siatkówki plażowej

Wydział siatkówki Plażowej Łódzkiego Związeku Piłki Siatkowej informuje, iż termin zgłoszeń klubów do rozgrywek Siatkówki Plażowej upływają:
– dla kat. junior 05.05.2009r.
– dla kat. kadet 05.05.2009r.
– dla kat. młodzik 05.05.2009r.
Kluby zobowiązane są do :
1. złożenia w biurze ŁZPS imiennego zgłoszenia zawodników i zawodniczek ( z podziałem na zespoły i kategorie ) – druk w załączeniu
2. wyrobienie lub uaktualnienie licencji zawodniczej
3.dokonanie wpłaty wpisowego
Więcej informacji w załączonym pliku