Wyniki

Konkurs na trenera kadr

Wydział Szkolenia ŁZPS w Łodzi ogłasza konkurs na stanowiska:

– trenera Kadry Wojewódzkiej Młodziczek (zawodniczek urodzonych w roku 1996).
– trenera Kadry Wojewódzkiej Juniorek (zawodniczek urodzonych w roku 1995).TNO
– trenera Kadry Wojewódzkiej Juniorek (zawodniczek urodzonych w roku 1992).OOM

– trenera Kadry Wojewódzkiej Młodzików (zawodników urodzonych w roku 1995).
– trenera Kadry Wojewódzkiej Juniorów (zawodników urodzonych w roku 1994).TNO
– trenera Kadry Wojewódzkiej Juniorów (zawodników urodzonych w roku 1992).OOM

1. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:

– Nabór i selekcja do Kadry Wojewódzkiej
– Współpraca z trenerami klubowymi grup młodzieżowych woj. łódzkiego
– Przygotowanie Reprezentacji Województwa do startu w zawodach głównych
– Przygotowanie zawodniczek/ów do gry w młodzieżowych reprezentacjach Polski w tym
współpraca z trenerami tych reprezentacji

2. Warunki zatrudnienia:

Praca na zasadzie umowy – zlecenia .
Płaca za przepracowane dni szkolenia wojewódzkiego zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

3. Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

– ukończone studia wyższe;
– minimum – dyplom trenera II klasy;/warunkowo instruktora/
– minimum 3 lata pracy z zespołami ligowymi lub młodzieżowymi;

4. Przebieg i warunki konkursu:

Wniosek zawierający:
– własną koncepcję celów i zadań szkoleniowe wymienione w pkt.1.
– dane osobowe oraz informacje o przebiegu pracy i osiągnięciach w pracy trenerskiej,
– kopie dokumentów i oświadczenia potwierdzające warunki wymienione w pkt. 3.
należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na trenera kadry wojewódzkie …………… rocznik……………..” na adres:
Łódzki Związek Piłki Siatkowej 91-427 Łodzi ul. Kamińskiego 7/9 do dnia 05.01.2009r (decyduje data wpływu wniosku do biura Związku)

V. Postanowienia końcowe.
Prezydium Wydziału Szkolenia ŁZPS do dnia 12.01.2009r. rozpatrzy nadesłane wnioski i przedstawi wybrane kandydatury do zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPS.
Prezydium Wydziału Szkolenia ŁZPS ma prawo nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.

Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Marek Hertel