Wyniki

konkurs na trenera kadr

Wdniu 23.01.09r. Zarząd ŁZPS zatwierdził następujące kandydatury na stanowiskach trenera kadr :
DZIEWCZĘTA / siatkówka halowa/
Kadra młodziczek r. 1996 – Bogdan Jaszczuk
Kadra juniorek r. 1995 – Zbigniew Krzemiński
OOM r. 1992 – Zbigniew Skupień

CHŁOPCY /siatkówka halowa/
Kadra młodzików r. 1995 – Krzysztof Jurek
Kadra juniorów r. 1994 – Rafał Strawiński
OOM. r.1992 – Włodzimierz Kurek