Wyniki

kurs instruktorski

ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PROWADZI AKTUALNIE NABÓR NA KURSY INSTRUKTORÓW SPORTU.
Część ogólna kursu instruktora sportu
Program kursu w części ogólnej obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy pedagogicznej, biologicznej i teorii sportu.

Forma kursu:
Weekendowa (sobota, niedziela)
Maksimum 8 godzin dydaktycznych na dzień

Czas trwania kursu:
70 godzin dydaktycznych, 5 weekendów
planowane rozpoczęcie: marzec/kwiecień 2009
cena kursu:
cena ogólna 500 zł

Termin zgłoszenia:
Rekrutacja ciągła – decyduje kolejność zgłoszeń

Warunki przystąpienia do kursu:
· Ukończone 18 lat
· Minimum wykształcenie średnie
· Złożenie wymaganej dokumentacji u organizatora (ankieta rekrutacyjna wraz z dokumentami wymaganymi w ankiecie)

Warunki uczestnictwa w kursie:
· 90 % obecności na zajęciach
· aktywny i czynny udział w zajęciach
· zdanie egzaminów końcowych

Po zdaniu egzaminu z części ogólnej uczestnicy nabywają uprawnień do realizacji wybranej przez siebie części specjalistycznej.

Prowadzimy również nabór na kursy instruktorskie w następujących dyscyplinach:
· Lekka atletyka
· Piłka nożna
· Piłka siatkowa
· Unihokej
oraz kursy trenera II klasy w piłce siatkowej.
Rozpoczęcie kursu nastąpi przy zgłoszeniu minimum 20 osób.
Zainteresowanych odnośnie szkolenia na instruktorów sportu i trenerów prosimy o kontakt telefoniczny.

ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
TEL/FAX 042 630 73 45
Mail: lodzkiszs@neostrada.pl
www.lodzkiszs.pl