Wyniki

WYDZIAŁ SZKOLENIA

W związku z rezygnacją Kol. Marka Hertla z funkcji Przewodniczącego Wydziału Szkolenia – zgodnie z decyzją Zarządu z dn.30.09.2011 pełniącym obowiązki Przewodniczącego został kol. Jacek Pasiński.