Wyniki

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE WYDZIAŁU SZKOLENIA ŁZPS

Wydział Szkolenia ŁZPS zawiadamia, iż w dniu 26.04.2012 r w SP 56 na ul. Turoszowskiej 10, odbędzie się zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze WSZ ŁZPS
o godz.17:00 – w I terminie
o godz. 17:30 – w II terminie.

Podstawą wydania mandatu jest posiadanie aktualnej licencji trenerskiej ŁZPS lub PZPS.