Wyniki

ZMIANA TERMINU I KONGRESU PIŁKI SIATKOWEJ

W nawiązaniu pisma  z dnia 05.04.2013 r . Zarząd ŁZPS
 na wniosek niektórych  klubów sportowych postanowił zmienić datę
I Kongresu Piłki Siatkowej z 24 –25.05.2013 r. na wrzesień 2013 r.
Dokładny termin  i miejsce  po konsultacji z klubami
 doślemy w miesiącu czerwcu, łącznie z komunikatem aktualizacyjnym

                                                                 Program pozostaje bez zmian.