Wyniki

OTWARCIE OLIMPIADY – SIATKÓWKA HALOWA KOBIET

W dniu 10.07.2013 o godz. 11.30 w hali Milenium MOSiR w Rawie Mazowieckiej odbyło się uroczyste otwarcie XIX OOM w piłce siatkowej kobiet . W uroczystości udział wzięły władze Miasta Łodzi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ŁFS i ŁZPS.