Wyniki

REJESTRACJA ZESPOŁÓW DO ROZGRYWEK W SEZONIE 2013/2014

Wydział Ewidencji informuje, że od 19 sierpnia 2013 roku rozpoczyna się proces rejestracji zawodników/czek do gry w sezonie 2013/2014.
Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • F-02 – czytelnie (najlepiej komputerowo) wypełnione wszystkie pola – BEZWZGLĘDNIE PESEL
 • Zawodnik zrzeszony:
 • Legitymacja zawodnicza ze zdjęciem, podpisana przez zawodnika, podstemplowana przez klub, z polem na przedłużenie licencji na sezon 2013/2014.
 • Zawodnik nowy:
 • Dwa odcinki legitymacji zawodniczej ( legitymacja oraz potwierdzenie rejestracji) ze zdjęciem, podstemplowane przez klub, podpisane przez zawodnika
 • Zobowiązanie zawodnika – podpisane przez zawodnika, w przypadku niepełnoletniego wymagany podpis opiekuna prawnego.
 • W przypadku wypożyczenia
 • Certyfikat ŁZPS  z podstemplowanymi  i podpisanymi polami: (klub wypożyczający, klub pozyskujący, oba WZPS-y, podpis zawodnika)
 • W przypadku zmiany barw klubowych
 • do licencji klubowej (jak zawodnika nowego)  należy załączyć zwolnienie z poprzedniego klubu oraz wyrejestrowanie z poprzedniego WZPS – bez tych dokumentów zawodnik nie będzie potwierdzony;
 • nowy certyfikat trenerski
  • kopie uprawnień trenerskich; 1 zdjęcie, oświadczenie trenera, ankieta trenera 
    
 • opłaty za rejestracje zawodników wg komunikatu organizacyjnego 1/2013/2014
 • druki legitymacji zawodniczych, certyfikatów do nabycia w biurze ŁZPS
 • pozostałe druki – w zakładce „ do pobrania” – DOKUMENTY REJESTRACYJNE.
 
 Ze względu na planowaną reorganizację biura ŁZPS
 prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności rejestracyjnych najpóżniej do dnia 15.09.2013 r.