Wyniki

ZMIANY SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW I ZESPOŁÓW

 W związku z prowadzeniem internetowej rejestracji zespołów oraz zawodników od sezonu 2014/2015 w naszym związku, zwracamy się z prośbą o wytypowanie z klubów jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za rejestracje. Osoba ta będzie zobowiązana do przybycia na zebranie (termin podamy w późniejszym terminie), podczas którego przedstawimy jak rejestrować zawodników oraz zepoły na nowy sezon oraz rozdamy login i hasło zgłoszonym osobom. 
Zgłoszenie osób odpowiedzialnych w Państwa klubach za obsługę internetowej rejestracji można składać na druku EW-1, który dołączamy do powyższego pisma. Druk będzie można również znaleźć na naszej stronie internetowe pod banerem ewidencja elektroniczna.
Zgłoszenia prosimy dostarczyć do 30.04.2014 pocztą, meilem lub osobiście do biura ŁZPS.