Wyniki

Wysyłanie wyników spotkań

Łódzki Związek Piłki Siatkowej zwraca się z do klubów z prośbą o wysyłanie wyników spotkań oraz turniejów, których są gospodarzami na adres:
Dziennika Łódzkiego –  e-mail d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl
Pozwoli to na drukowanie wyników Ligi Wojewódzkiej w Dzienniku Łódzkim.