Wyniki

Konferencja PZPS

Polski Związek Piłki Siatkowej zaprasza wszystkich zainteresowanych kształceniem instruktorów i trenerów piłki siatkowej na konferencję informacyjną. Podczas konferencji przedstawiony zostanie nowy „Program kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”, założenia działania systemu oraz harmonogram jego wdrażania po wejściu w życie tzw. „Ustawy deregulacyjnej w sporcie”.
Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie. 
Dokładne miejsce i godzinę rozpoczęcia konferencji podana zostanie zainteresowanym niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników. Udział w konferencji jest bezpłatny, Związek nie zapewnia uczestnikom noclegu i wyżywienia.
 
Wszyscy zainteresowani w/w konferencją winni wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy mciosek@pzps.pl do 12 kwietnia 2015 roku.