Wyniki

Komunikat – zebranie w sprawie wyborów Przewodniczącego Wydz. Szkoleniowego

ŁZPS zaprasza wszystkich trenerów Klubów – członków ŁZPS, na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wydziału Szkoleniowego ŁZPS. Zebranie odbędzie się 14.03.2016 r. o godz. 17.30 w Sali Wyższej Szkoły Sportowej przy ul. Milionowej 12 w Łodzi i dokona wyboru Przewodniczącego Rady Trenerów, który zgodnie z Paragr. 24 pkt.4 Statutu ŁZPS otrzyma rekomendację na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze celem wyboru w skład Zarządu ŁZPS na kadencje 2016 – 2020. Ze względu na wagę zebrania – obecność wszystkich trenerów obowiązkowa. Czynny udział wyborczy będą mieli trenerzy po okazaniu dokumentu tożsamości i licencji lub certyfikatu trenera na sezon 2015/16 ŁZPS lub PZPS. 
 
Biuro ŁZPS