Wyniki

TRENERZY KADR WOJEWÓDZKICH ŁZPS

Zarząd w dn. 21.04.2016 zatwierdził następujących  trenerów kadr wojewódzkich ŁZPS
piłka siatkowa halowa : 
dziewczęta:
młodziczki – Kamila Łuczak
kadra OOM – Sławomir Kołcz
kadra KNO – Zbigniew Krzemiński
 
chłopcy:
młodzicy – Krzysztof Jurek
kadra OOM – Włodzimierz Kurek
kadra KNO – Rafał Strawiński
 
siatkówka plażowa:
 
dziewczęta – Bogdan Jaszczuk
chłopcy : Bartłomiej Ostrowski
 
koordynator KNO – Włodzimierz Kurek
 
Informujemy, iż w/w osoby upoważnione zostały przez ŁZPS do kontaktu z klubami w celu współpracy dotyczącej reprezentowania barw województwa łódzkiego przez zawodniczki i zawodników zrzeszonych w klubach ŁZPS.