Wyniki

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ŁZPS

W związku z zakończeniem prac nad planowanymi zmianami Statutu ŁZPS,

zgodnie z uchwałą z dn. 12.09.2016r.   Zarząd ŁZPS zwołuje

                   Nadzwyczajne  Walne Zebranie  ŁZPS

w dn. 24.10.2016r. w sali konferencyjnej Atlas Areny (al.Bandurskiego 7)

o godz. 17.30 w I terminie, 17.45 w II terminie.

 

Projekt nowego Statutu oraz program zebrania zostanie wysłany drogą pocztową.

 

Zarząd ŁZPS