Wyniki

Walne Zebranie Sprawozdawcze ŁZPS

Łódzki Związek Piłki Siatkowej zawiadamia, że zgodnie z podjętą uchwałą, Walne Zebranie Sprawozdawcze, dotyczące przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2016 rok, odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu, ul. aleja Bandurskiego 7 (Atlas Arena), Trybuna Stadionu ŁKS, Sala Złota.

  • o godzinie 17.00 w I terminie, oraz

  • o godzinie 17.30 w II terminie.

Załączniki:

  1. Porządek zebrania (projekt).

  2. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego (projekt).

Prezes ŁZPS

Marek Hertel