Wyniki

UWAGA! KONGRES ŁÓDZKIEJ SIATKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ

Zarząd ŁZPS informuje, że na początku 2018 /dokładny termin, miejsce oraz program KONGRESU zostanie podany w odrębnym komunikacie/  planowany jest KONGRES ŁÓDZKIEJ SIATKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ 2018 pod hasłem ,,Razem dla siatkówki”.
 
Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianej problematyce szkolenia i współzawodnictwa oraz wychowania i etyki.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich klubów, sekcji, placówek i osób zaangażowanych w siatkarską edukację dzieci i młodzieży o nadsyłanie propozycji tematów, które mogłyby być uwzględnione w programie Kongresu.
Propozycje tematów z dopiskiem ,,KONGRES’’ prosimy kierować do dnia 31 grudnia 2017:
lub pocztą na adres :
  • Łódzki Związek Piłki Siatkowej
    al. Bandurskiego 7, lokal 49
    94-020 Łódź
 
Prezes ŁZPS 
Marek Hertel