Wyniki

KONSULTACJA KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

Wydział Szkolenia ŁZPS zaprasza do udziału w konsultacji do Kadry Wojewódzkiej Młodzików – rocznik 2003/04 w piłce siatkowej plażowej chłopców na rok 2018.
Konsultacja odbędzie się na boiskach przy Publicznym Gimnazjum nr 8 w Łodzi, ul. Żubardzka 26 w dniu 19.05.2018 (sobota) w godzinach 10.30 – 17.00.
Prawo udziału w konsultacji mają zawodnicy urodzeni w 2003 i w 2004:
– zainteresowani siatkówką plażową
– wykazujący wysoki poziom umiejętności technicznych i motorycznych
– bardzo dobry stan zdrowia.
W ramach konsultacji odbędzie się:
– pomiar cech antropometrycznych
– ocena umiejętności technicznych
– test sprawności ogólnej.
Uczestnicy konsultacji powinni posiadać ważne badania lekarskie, numer licencji zawodniczej oraz numer PESEL.
Trener KWM
Bartłomiej Ostrowski
kom. 609 041 193