Wyniki

ZMIANA SIEDZIBY ŁZPS

Z przyjemnością informujemy, iż od dnia 01.10.2018 zmieniliśmy siedzibę biura  ŁZPS.

Nasze biuro mieści się w Sport Arenie Łódź na poziomie 2 lokal 49.

Wjazd pod halę bramą nr 1  – od al. Unii