Wyniki

Walne Zgromadzenie ŁZPS

Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej informuje, że z powodu pandemii Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze ŁZPS nie może odbyć się w przewidywalnym terminie.
W związku z powyższym zostanie ono zwołane niezwłocznie po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemicznego.
Marek Hertel
Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej