Wyniki

Walne Zebranie Wyborcze Rady Trenerów

W związku z Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 20.08.2020r. Rada Trenerów ŁZPS zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na dzień 09.09.2020r.

I termin – godzina 18:15
II termin – godzina 18:30

Miejsce: Łódź, ul Turoszowska 10 SP 56

Zgodnie z Regulaminem Rady Trenerów czynne prawo wyborcze posiadają osoby z ważną licencją trenerską na sezon 2019/2020.

Przewodniczący Rady Trenerów
Włodzimierz Kurek