Wyniki

TRENINGI, OBOZY I ROZGRYWKI W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Do: kluby I ligi kobiet, II ligi kobiet, II ligi mężczyzn,

Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, a w szczególności Rozdział 3 § 10 ust. 15 informuję, że:

Polski Związek Piłki Siatkowej na podstawie, Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej § 5 ust. 1 „…jest w kraju i zagranicą jedynym reprezentantem zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej piłki siatkowej we wszystkich jej odmianach aprobowanych przez FIVB i CEV, z zastrzeżeniem uprawnień Polskiego Komitetu Olimpijskiego.” oraz § 7 ust. 2 „Związek realizuje swoje cele statutowe przy pomocy Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (…).” dodatkowo § 11 ust. 1 „Podstawowym celem Związku jest organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej, we wszystkich jej odmianach aprobowanych przez FIVB i CEV.” jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej.

Oznacza to, że wszystkie rozgrywki organizowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej (w szczególności I ligi kobiet, II ligi kobiet, II ligi mężczyzn) oraz te, które zleca do organizacji Wojewódzkim Związkom Piłki Siatkowej (w szczególności klubowe rozgrywki młodzieżowe o Mistrzostwo Polski) są dopuszczalne w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego lub zajęć sportowych:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, w szczególności Rozdział 3 § 10 ust. 2 punkt 13) i ust. 3 punkt 6) możliwe jest korzystanie z usług hotelarskich podczas organizowanych zgrupowań sportowych. Potwierdzeniem faktu zgrupowania lub współzawodnictwa jest dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Wskazane obostrzenia obowiązują od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku.

Z poważaniem,

Jacek Sęk

Wiceprezes Zarządu

Polski Związek Piłki Siatkowej