Wyniki

Badania lekarskie sezon 2021/2022

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjął uchwałę zobowiązującą zawodniczki i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, biorących udział w rozgrywkach piłki siatkowej, do posiadania w sezonie 2021/2022, aktualnych – w rozumieniu § 39 ust. 2 Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS – wydanych w ramach badań lekarskich, orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Bardzo proszę wojewódzkie związki piłki siatkowej o przekazanie tej informacji swoim klubom. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników rozgrywek, zależy nam na tym, aby każdy zawodnik dysponował aktualnymi badaniami przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022, niezależnie od występowania stanu epidemii w Polsce.

Poniżej wycinek Przepisów Sportowo – Organizacyjnych PZPS: