Wyniki

Konsultacja SOS

Konsultacja Naborowa KWM chłopców

Wydział Szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych zaprasza do udziału w konsultacji naborowej do Kadry Wojewódzkiej w roczniku rocznik 2010/2011 w piłce siatkowej chłopców na sezon 2023/2024. Konsultacja odbędzie 22 kwietnia w hali przy ul. Turoszowskiej 10 od godziny 10:30

Prawo udziału konsultacji mają zawodnicy urodzeni w 2010/2011 roku

 posiadający:

– wysoki poziom umiejętności technicznych i motorycznych

– bardzo dobre warunki fizyczne

– bardzo dobry stan zdrowia

W ramach konsultacji odbędzie się:           

– pomiar cech antropometrycznych

– test sprawności ogólnej

– gra szkolna

Uczestnicy konsultacji powinni posiadać ważne badania lekarskie

 

Komunikat Wydziału ds. szkolenia ŁZPS

Powołanie SOS 2023