Wyniki

Zgłoszenia do rozgrywek 19/20

Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej informuje, że prowadzony jest nabór zespołów do rozgrywek organizowanych w województwie łódzkim, na sezon 2019/2020. Zgłoszenia należy przekazywać wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym (w załączeniu), na adres biura ŁZPS lub w formie skanu na adres e-mail rozgrywki@siatka-lodzkie.pl, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Warunkiem dopuszczenia klubów do rozgrywek jest:

  • posiadanie członkostwa w Łódzkim Związku Piłki Siatkowej;
  • brak zaległości finansowych wobec Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej.

Zebranie na którym dokonany zostanie podział na grupy, planowane jest na przełomie sierpnia
i września br.