Wyniki

Komunikaty PLS, PZPS

PZPS – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski:

Komunikaty PZPS:

Puchar Polski (M):

Puchar Polski (K):

Transfery międzynarodowe:

Terminarz II Liga:

Zasady awansu i spadku II Liga:

Regulamin rozgrywek o wejście do II Ligi:

Regulamin Zmiany Barw Klubowych oraz Ekwiwalentu za wyszkolenie:

Działając na podstawie pkt 1 i 18  Regulaminu Ekwiwalentu za Wyszkolenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZPS 40/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, Zarząd PZPS informuje w drodze interpretacji zapisów Regulaminu, że jego postanowienia w treści obowiązującej od dnia 1 czerwca 2021 roku mają zastosowanie do Zawodników i Zawodniczek urodzonych w roku 2000 i latach następnych. Prawo do ekwiwalentu za Zawodników urodzonych w latach wcześniejszych zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego do dnia 31 maja 2021 roku wygasło z dniem 31 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że Ogólnopolski System Ewidencji Klubów i Zawodników jest aktualnie dostosowywany do ww. regulaminu:

W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem OSEKiZ do aktualnego Regulaminu Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPS zatwierdzonego Uchwałą Zarządu PZPS nr 40/2021, na ścieżce transferu/wypożyczenia nie będą pojawiać się wszystkie kluby partycypujące w ekwiwalencie, określone w ww. Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganie.  

Rozgrywki młodzieżowe PZPS: