Wyniki

PGE PLAŻA OPEN

Trzecia edycja PGE Skra Plaża Open!

Turniej siatkówki plażowej mężczyzn PGE Skra Plaża Open na stałe wpisał się w harmonogram wydarzeń sportowych w województwie łódzkim. Trzecia edycja zawodów odbędzie się 25 sierpnia.

Już po raz trzeci na boiskach do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie rozegrany zostanie turniej popularnej „plażówki”. Siatkarze plażowi z całej Polski chętnie przyjeżdżają do Bełchatowa, aby rywalizować o zwycięstwo w zawodach. W ubiegłym roku o występ w turnieju pokusił się siatkarz PGE Skry Kamil Droszyński, który był pod wrażeniem organizacji oraz poziomu całych rozgrywek.

– Wiele par prezentowało wysoki poziom, a dzięki organizacji stojącej na wysokim poziomie, my zawodnicy, mogliśmy skupić się na rozgrywanych meczach, a kibice oglądali dużo ciekawych wymian, czyli dużo dobrej siatkówki plażowej – mówił po zawodach rozgrywający żółto-czarnych, który może również w tym roku wystartuje w turnieju.

Podobnie jak w poprzednich latach, turniej PGE Skra Plaża Open zostanie rozegrany w jednej kategorii – drużyn męskich dwuosobowych, składających się z zawodników powyżej 16 roku życia. Zawody przewidziane są na 16 par, a o udziale w zawodach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są do 19 sierpnia. Wpisowe: 40 zł od pary turniejowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail: event@skra.pl (tytuł wiadomości: PGE Skra Plaża Open – zgłoszenie). Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klauzula zgody stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska zawodników, rok urodzenia zawodników, numer telefonu kapitana drużyny, rozmiary koszulek zawodników, klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).

Regulamin turnieju dostępny jest na stronie www.skra.pl.

Turniej zostanie rozegrany systemem brazylijskim zgodnie z polską wersją „Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową 2013-2016” wydaną przez PZPS. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziane są upominki, a dla trzech najlepszych par puchary, medale i atrakcyjne nagrody.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem email: event@skra.pl; pod numerem telefonu +48 44 739 89 80; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. W celu organizacji i przeprowadzenia Turnieju, na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest dobrowolna, jednak niezbędna do organizacji i przeprowadzenia turnieju;
2. W celach marketingowo-promocyjnych, na podstawie Twojej zgody;
3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
IV. Prawo do sprzeciwu.
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych.
1. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres przechowywania danych dla danego procesu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi, Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub ich dezaktualizacji.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ich dezaktualizacji.
VI. Odbiorcy danych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a) instytucjom określonym przez przepisy prawa;
b) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji turnieju.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Informujemy, że w procesie realizacji turnieju nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.