Wyniki

Spotkanie Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej 28.10.2021 r.

W dniu 28 października pod tablicą na okoliczność pamięci tych, których już nie ma wśród nas odbyło się z inicjatywy Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej i Łódzkiego Związku Siatkówki spotkanie członków i sympatyków Rodziny. Zebranych powitali Prezes Łódzkiego Związku Siatkówki Konrad Piechocki i Prezes Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej Bogusław Adamski. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością V-ce Prezydent m. Łodzi Joanna Skrzydlewska, dyrektor wydziału sportu Marek Kondraciuk, Kapelan sportu łódzkiego ks. Paweł Miziołek oraz olimpijka Barbara Niemczyk.
Po powitaniu ks. Paweł Miziołek poświęcił tablicę oraz wszyscy zmówili modlitwę za tych, którzy ostatnio odeszli z naszego grona i uczcili ich pamięć minutą ciszy. Prezes ŁZPS i vice prezes Rodziny Piotr Rybiński zapalili pod tablicą znicze.
Po tej uroczystości zebrani przeszli do Sali konferencyjnej gdzie przy kawie i ciasteczkach odbyła się uroczystość wręczania medali i odznak.
I tak medal 90 lecia ŁZPS otrzymali:
Bolesław Zyliński, Zdzislaw Ciborski,Radoslaw Brutanek,Maria Zylińska, Marek Perliński, Izabella Birula-Białynicka, Szczepan Grzejszczak.
Honorowe Odznaki Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej otrzymali: Prezesi Konrad Piechocki oraz Marcin Chudzik a także pozostali członkowie: Mirosława Czesna, Stefania Radzikowska-Dąbrowska, Alicja Masłowska, Maria Zylińska, Krystyna Kulig-Czajka, Zdzislaw Ciborski, Henryk Dzisnienski, Zdzislaw Kadziak, Piotr Rybiński ,Zdzislaw Dybowski, Zdzislaw Wolnicki
W kuluarowych rozmowach zaakceptowano propozycje integracyjnego spotkania w maju 2022 roku przy grillu na powietrzu oraz spotkania pod tablicą w przed dzień Mistrzostw Świata Kobiet, o ile PZPS je otrzyma i wywiąże się z obietnicy odbycia ich w Łodzi.
Za organizatorów
Bogusław Adamski