Wyniki

Łódzka Rodzina Siatkarska

W dniu 28 marca w siedzibie ŁZPS odbyło się spotkanie kapituły Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej.

Prezes Bogusław Adamski podsumował wydarzenia z roku 2021 oraz omówił plany na rok 2022, w którym zaplanowano spotkanie integracyjne, spotkanie pod tablicą w okolicach Święta Zmarłych oraz udział członków rodziny siatkarskiej w Gali siatkówki młodzieżowej
organizowanej przez Łódzki Związek Piłki Siatkowej.

Zaakceptowano propozycję Zarzadu odnośnie przyznania Honorowych Odznak
Rodziny i termin ich wręczenia.
Uczestnicy kapituły otrzymali pamiątkowe albumy „Piękno Siatkówki”
ufundowane przez Prezesa Polskiej Fundacji Siatkówki pana Ryszarda
Czarneckiego.