Wyniki

Siatkówka plażowa w Łodzi i w województwie.

Sezon siatkówki halowej jeszcze trwa, a powoli rozpoczęły się przygotowania do rozgrywek w siatkówce plażowej. Łódź w tym roku organizuje bardzo ważną imprezę, jaką jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. OOM oraz Mistrzostwa Polski Juniorów to dwie bardzo istotne imprezy w zawodach młodzieżowych w corocznym kalendarzu PZPS. Sezon plażówki w Łodzi rozpocznie się tradycyjnie finałami wojewódzkimi w kategoriach młodzieżowych. Po zakończeniu zawodów młodzieżowych, zaplanowano cykl turniejów seniorskich o Puchar Prezydenta m. Łodzi. Jak co roku- cykl ten zakończony zostanie turniejem finałowym na początku września. W związku z tym 20 marca w siedzibie ŁZPS odbędzie się spotkanie organizatorów imprez oraz trenerów zajmujących się szkoleniem w siatkówce plażowej. Spotkanie to będzie miało na celu opracowanie systemu rozgrywek młodzieżowych oraz kalendarza imprez w siatkówce plażowej na ten rok ( kalendarz zawodów zostanie umieszczony na stronie internetowej ŁZPS ).
Nie sposób mówiąc o siatkówce plażowej, pominąć osoby zajmujące się na terenie Łodzi i województwa szkoleniem młodzieży, a także osoby zajmujące się organizacją imprez ( również o charakterze masowym). Największe osiągnięcia i zasługi wśród trenerów w Łodzi i województwie posiada Sławomir Robert, który dzięki fachowości i ogromnemu zaangażowaniu został doceniony przez władze PZPS, otrzymując nominację do grona trenerów Kadry Polski. Należy przypomnieć, iż pod koniec zeszłego roku na obiektach przy ul. Milionowej 12 ( SMS ), oddane zostało do użytku pierwsze i jak dotąd jedyne w Polsce boisko do siatkówki plażowej w hali ( oficjalnego otwarcia dokonał osobiście Prezes PZPS ). I właśnie na tym obiekcie przez całą zimę zajęcia z reprezentantami Polski prowadzili trenerzy kadry : Sławomir Robert, Czesław Kolpy oraz Janusz Bułkowski ( wielokrotny Mistrz Polski ). Do grona szkoleniowców naszego województwa zajmującymi się szkoleniem zawodników i zawodniczek plażowych możemy zaliczyć m.in.: Grażynę i Bogusława Jaszczuk, Krzysztofa Włoska oraz Zygmunta Górę. Kluczową rolę obok wymienionych trenerów pełni w naszym mieście Władysław Stępień – Prezes Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej . Pan Władysław wspólnie z p. Andrzejem Pilarskim zajmują się przygotowaniami wszystkich imprez siatkówki plażowej na terenie obiektów sportowych oś. Janów. To głównie dzięki staraniom tych dwóch osób mamy jak dotychczas zapewniony cykl turniejów o Puchar Prezydenta m. Łodzi.
Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat obiektów na terenie Łodzi i województwa, na których odbywają się zawody siatkówki plażowej. Podstawową bazę obiektów tworzą boiska mieszczące się na terenach MOSiR Łódź-Górna, oś Janów, klubu sportowego „Start” oraz wymienianego wcześniej SMS-u przy ul. Milionowej, gdzie docelowo powstaną jeszcze trzy nowe boiska. Bazę aktywnych ośrodków na terenie województwa tworzą obiekty m.in. w Głownie, Spale, Smardzewicach oraz w Burzeninie gdzie także co roku odbywają się /uwaga !/ turnieje nocne, będące również ewenementem w skali kraju.
Mamy nadzieję, że tegoroczny cykl rozgrywek zgromadzi na trybunach wielu sympatyków tej widowiskowej dyscypliny sportu.