Wyniki

Ważny komunikat Wydziału Sportu UMŁ

Szanowni Państwo,

PUP w Łodzi uruchomił nabór wniosków o
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji
pozarządowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
Wnioski można składać przez 14 dni od momentu ogłoszenia. Poniżej
podaję link do informacji na ten temat:

https://lodz.praca.gov.pl/-/12141643-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-organizacji-p?fbclid=IwAR0WYY43vxCa4Kbs-tDB_2JBjEip2E6epPWHoVD7CpaS7VfcOabTC8chCv4

Pozdrawiam,
Dominik Warda
Wydział Sportu UMŁ

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane
przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym
rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
www.bip.uml.lodz.pl [1], pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd
Miasta Łodzi.