Wyniki

Podsumowanie pierwszego posiedzenia nowego zarządu ŁZPS

W sobotę 26 września odbyło się pierwsze spotkanie nowego zarządu Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tego posiedzenia, któremu przewodniczył nowo wybrany prezes ŁZPS – Konrad Piechocki. 

Zarząd dokonał podziału kompetencji w ramach związku, a także zajął się sprawami bieżącymi oraz wnioskami złożonymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Zarząd dokonał wyboru władz i podziału kompetencji w podległych mu wydziałach ŁZPS. Przedstawiamy wam zatem skład osobowy poszczególnych komórek.

1. Wiceprezesi ŁZPS:
a) ds. finansowych – Grzegorz Stawinoga
b) ds. szkoleniowych – Włodzimierz Kurek
c) ds. organizacyjnych – Marcin Chudzik

2. Prezydium zarządu:
Konrad Piechocki
Grzegorz Stawinoga
Włodzimierz Kurek
Marcin Chudzik
Tomasz Koprowski
Aneta Olszycka

3. Członkowie zarządu dla ważności oświadczeń dotyczącej praw i obowiązków majątkowych ŁZPS:
Konrad Piechocki
Grzegorz Stawinoga
Tomasz Koprowski
Aneta Olszycka

4. Przewodniczący poszczególnych wydziałów ŁZPS:
– Wydział Szkolenia (Rada Trenerów): Włodzimierz Kurek (wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze trenerów ŁZPS)
– Wydział Sędziowski: Krzysztof Wojtunik (wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze sędziów ŁZPS)
– Wydział Dyscypliny: Jacek Kisiel
– Wydział Rozgrywek: Piotr Bilkowski
– Wydział Siatkówki Plażowej: Bogdan Lipowski
– Wydział Marketingu: Tomasz Koprowski, Robert Papis, Marcin Wawrzycki
– Wydział Minisiatkówki: Jakub Wlaźlik

5. Dyrektor Zarządu:
Aneta Olszycka

6. Zarząd postanowił utworzyć funkcję rzecznika ŁZPS, będącego jednocześnie koordynatorem mediów ŁZPS, został nim Marcin Sawoniuk.

7. Sprawy różne:
a) w ramach posiedzenia została wniesiona i przyjęta uchwala o zniesienie opłat wpisowych do rozgrywek ŁZPS

b) zarząd zajął się wnioskiem z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego o wytypowanie pełnomocnika zarządu ds. kontaktu z klubami siatkówki plażowej. Jako, że przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej – Bogdan Lipowski – jest jednocześnie członkiem zarządu ŁZPS, zarząd postanowił, że nie ma potrzeby dublowania kompetencji, a co za tym idzie, postanowił nie powoływać pełnomocnika wskazanego we wniosku

c) wniosek z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego o wytypowanie pełnomocnika zarządu do uczestnictwa w Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej. Zarząd postanowił nie wyznaczać rzeczonego pełnomocnika, deklarując jednocześnie gotowość do współpracy z powyższym stowarzyszeniem

d) zarząd zatwierdził skład Wydziału Sędziowskiego