Wyniki

29 września 2020   KW Sprawozdanie ze szkolenia BV 2017-2020 Ostrowski ŁZPS
29 września 2020   Raport z ostatnich dwóch lat szkolenia Łuczak ŁZPS
29 września 2020   SPRAWOZDANIA ZE SZKOLENIA KWM- Jaszczuk ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie KNO Strawiński ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie Krzemiński ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie ze szkolenia KWM w piłce siatkowej Jurek ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie ze zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Młodzików w Piłce Siatkowej Plażowej Jabłoński ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie z działaności Wydziału szkolenia 2016-2020 ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie z działalności Wydziału siatkówki plażowej 2016-2020 ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie z działalności Wydziału sędziowskiego 2016-2020 ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie z działalności WGiE 2016-2020 ŁZPS
29 września 2020   Sprawozdanie z działalności WDiO 2016-2020 ŁZPS
29 września 2020   UCHWAŁY 1-6 2020 Zarządu 26.09.2020 ŁZPS
30 stycznia 2020   Zaproszenie na szkolenie Volleystation Łódzkie ŁZPS
5 września 2019   KOMUNIKAT- Kursokonferencja trenerów ŁZPS ŁZPS
3 czerwca 2019   Porządek obrad (projekt) ŁZPS
3 czerwca 2019   Regulamin obrad (projekt) ŁZPS
3 września 2018   Szkolenie licencyjne trenerów 2018 ŁZPS
15 maja 2018   Porządek obrad (projekt) Do pobrania,ŁZPS,media
15 maja 2018   Regulamin obrad (projekt) ŁZPS,media
19 kwietnia 2018   statut_skany ŁZPS
28 kwietnia 2017   Porządek obrad ŁZPS
28 kwietnia 2017   Regulamin obrad ŁZPS