Wyniki

16 sierpnia 2022   Załącznik nr 9 – Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 9 – Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 8 – Ankieta trenera – lekarza – fizjoterapeuty DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 7 – Zaświadczenie lekarza dla trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 6 – Oswiadczenie trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 5 – Nadanie dostępu do OSEKiZ DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawodnika DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 3 – Zobowiązanie Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 2 – Ankieta Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE
16 sierpnia 2022   Załącznik nr 1 – Deklaracja Członkowska DOKUMENTY REJESTRACYJNE
8 listopada 2021   Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawodnika DOKUMENTY REJESTRACYJNE,SIATKÓWKA HALOWA
8 listopada 2021   Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawodnika DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 9 – Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 8 – Ankieta trenera – lekarza – fizjoterapeuty DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 7 – Zaświadczenie lekarza dla trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 6 – Oswiadczenie trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 5 – Nadanie dostępu do OSEKiZ DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 4 – Oświadczenie Zawodnika DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 3 – Zobowiązanie Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 2 – Ankieta Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE
15 czerwca 2021   Załącznik nr 1 – Deklaracja Członkowska DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 7 – Zaświadczenie lekarza dla trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 6 – Oswiadczenie trenera DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 4 – Oświadczenie Zawodnika DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 5 – Nadanie dostępu do OSEKiZ DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 3 – Zobowiązanie Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 2 – Ankieta Klubu DOKUMENTY REJESTRACYJNE,KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 9 – Formularz zgłoszeniowy do rozgrywek DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 1 – Deklaracja Członkowska DOKUMENTY REJESTRACYJNE
7 sierpnia 2019   Załącznik nr 8 – Ankieta trenera – lekarza – fizjoterapeuty DOKUMENTY REJESTRACYJNE